Mitä on NLP? – osa 4:

Valitsemamme ja käyttämämme sanat vaikuttavat omiin ja toisten tunteisiin. Voimme valita myös tietoisesti toisin. Sekin vaikuttaa. Saman toistaminen samoilla sanoilla pitää asian samana. Muutos voi käynnistyä sanoja tietoisesti muuttamalla.

Jokaisen ihmisen kokemukset maailmasta ovat erilaisia. Kun sanoitamme kokemuksemme yhdistämme sanat ja kokemuksemme. Kun kerromme sanojen avulla kokemuksistamme, aktivoimme ajatukset ja mahdollisesti tunteet kokemuksistamme. Toinen kuuntelee ja hänelle palautuu mieleen omia kokemuksia samoihin sanoihin liittyen. Esimerkiksi kun käytän sanaa ”mustikka”, mieleeni alkaa nousta kokemuksia mustikoihin liittyen esim. tilanteita kun olen ollut poimimassa mustikoita, kesän ensimmäiset mustikkapiirakat, mummoni joka teki mustikkapöperöä talkkunasta ja mustikoista, kaupan mustikkakeitto jne. Kun kokeilet mitä tahansa sanaa, voi sanasta aueta sanaan liittyvä, hyvinkin laaja henkilökohtainen merkitysmaailma. Jos omassa merkitysmaailmassamme on meille hyvin tärkeitä asioita, jotka liittyvät jotenkin sanaan ”mustikka”, ne ja niihin liittyvät voimakkaat tunteet voivat helposti aktivoitua.

Kielessä on monia eri elementtejä ja rakenteita, joita käyttäessämme muodostamme merkityksiä. Jos sanomme ”mustikka ja mansikka” tarkoitamme eri asia kuin ”mustikka tai mansikka”. Kieli ja sanat voivat rajata tai laajentaa sitä, miten laajasti viittaamme kokemuksiimme. Sanat ja kieli sijoittaa asiat nykyisyyteen, menneisyyteen tai tulevaisuuteen.

Kun alamme huomata kieltä ja sen yhteyttä merkitysmaailmaamme uudella lailla, voimme vaikuttaa yhteistyöhön ja yhteisymmärrykseen. Pienikin muutos sanoissa ja voi olla suuri muutos vuorovaikutuksessa tai henkilökohtaisessa kokemuksessa. Sanojen valinnat voivat yleistää asioita, rajata vaihtoehtojen mahdollisuutta ja päinvastoin.

Puheemme voi olla esimerkiksi ”totuuspuhetta” tai laveampaa ”mahdollisuuspuhetta”.

Totuuspuhe tai ”minä tiedän” –puhe aiheuttaa helposti yhteyden katkeamisen toiseen ihmiseen. Puhe on helposti rajaavaa ja muita mahdollisuuksia poissulkevaa. Totuuspuhe sisältää paljon ON-lauseita. Puhe ei kuulosta mielipiteiltä tai ajatuksilta. ”Saara on levoton.” Tulee tunne, että asia on aina näin. Totuuspuhe voi synnyttää helposti myös vastakkainasettelun.

Mahdollisuuspuhe on laveampaa. Siihen mahtuu enemmän vaihtoehtoja. Se sisältää mahdollisuuden, että asiat ovat toisinaan tai jonkun toisen näkökulmasta ihan toisin. Puhe on sallivampaa. ”Minun mielestäni Saara on levoton.” ”Saara vaikuttaa joskus levottomalta.”

PIENIÄ ESIMERKKEJÄ – KOKEILE EROA:

1) Korvaa ”JOKIN ASIA ON…” -ilmaisut väljemmillä oman näkökulman ilmaisulla kuten: Minä ajattelen… Minusta vaikuttaa… Hän näyttää minusta… Minun mielestäni… Minun kokemukseni mukaan… Sanon tätä… => Esim. ”Saara näyttää levottomalta.”

2) Käytä lainausmerkkejä. => Esim. Saara vaikuttaa ”levottomalta”.

3) Voit myös koittaa lisätä tai muuttaa aikamääreitä. Asiathan muuttuvat kaiken aikaa. => Esim. ”Saara on joskus levoton.” ”Saara on tänään vaikuttanut levottomalta.”

4) Voit myös ajatella, että ihmisessä tai asiassa on monia puolia. => Esim. ”Saara on levotonkin.” ”Saarassa on levottomuutta.” ”Saara on tänään vaikuttanut levottomaltakin.”

Kokeile johonkin asiaan, miten puhut itsestäsi. Ja ota käyttöön.

Opi lisää NLP-koulutuksessa tai henkilökohtaisessa valmennuksessa. Tervetuloa!