Miksi ihmeessä onnistumisia jaetaan? Miksi ei riitä, että onnistuneesta projektista kirjoitetaan uutinen yrityksen intraan? Miksi ei riitä, että onnistumiset mainitaan lyhyesti toimitusjohtajan infossa. Miksi ihmiset janoavat menestyjien onnistumisreseptejä? Miksemme janoaisi kaikkien onnistumiskertomuksia?

Miltä onnistuminen tuntuu? 

Palauta mieleesi erilaisia ja eriasteisia omia onnistumisia. Missä ja miltä oma onnistumisesi tuntuu? Palauta mieleesi myös, miltä tuntuu kertoa toisille omasta onnistumisestasi. Miltä ja missä tuntuu, kun joku kuuntelee ja on kiinnostunut, kysyy ja on läsnä?

Minulle onnistumisessa on kyse tunteista. Onnistumisen tunteista. Eri tilanteissa erilaisista tunteista. Kun tunnen onnistumisen tunteen, tiedän, että olen saavuttanut jotain itselleni tärkeätä. Onnistumisen tunne on minulle iloa tavoitteen tai usean tavoitteen yhtäaikaisesta saavuttamisesta. Se on eräänlaista perillä olemista. Tunnetta, että on valmis jonkin asian äärellä. Onnistumisen tunne on vapauttavaa. Kun joku toinen kuuntelee onnistumistarinaani ja on läsnä, saan mahdollisuuden jakaa onnistumisen tunteita toisen ihmisen kanssa. Parhaimmallaan onnistumisen tunteen jakaminen tuntuu siltä, että toinen ilahtuu ja saa lisävoimaa.

Onnistumisesta kuuleminen

Entä kun palautat mieleesi jonkin sinulle tärkeän henkilön esim. perheenjäsenen tai läheisen kollegan, onnistumisia. Miltä onnistumisesta kuuleminen tuntuu ja näyttää? Miltä onnistumisen ja onnistumisen tunteiden vastaanottaminen ja jakaminen tuntuu?

Toisen onnistumisesta kuuleminen ja siihen eläytyminen on minulle onnistumisen tunteen jakamista ja iloa. Joskus voi tuntua siltä, että se lisää innostustani onnistua ja tuntea onnistumisen tunnetta. Kun olen avoimin mielin, aidosti läsnä ja kiinnostunut, onnistumistarina avaa omia ikkunoitani omiin onnistumisiini. Joskus kohtaaminen jatkuu vastavuoroisella tarinalla ja parhaimmillaan alkaa syntyä jotakin uutta.

Yhteinen onnistuminen

Kun missä tahansa yhteisössä, ryhmässä, perheessä, organisaatiossa joku tuntee onnistumisen tunnetta, tiedämme, että hän on saavuttanut jonkin tärkeän tavoitteen tai tavoitteita ja käyttänyt omia taitojaan ja vahvuuksiaan onnistuneesti. Kun jaamme onnistumisia kertomalla tarinoita, saamme tilaisuuden tuntea onnistumisen tunteen uudelleen. Samalla aukeaa mahdollisuus kertoa jotakin uutta oman ja yhteisen osaamisen käyttämisestä. Kun saamme tilaisuuden jakaa onnistumisen reseptiä ja auttaa muitakin onnistumaan, onnistumisen tunne ja ilo laajenee entisestään.

Mitä kuulijat saavat onnistumistarinoista? Kuulijoina saamme tilaisuuden yhdistää onnistumisen tunteitamme ja muistaa omia onnistumisiamme.  Samalla meille aukeaa arvokas mahdollisuus rikastuttaa omaa onnistumisen kyvykkyyttämme.

Työyhteisön onnistumisten jakaminen on onnistumisen tunteesta muistuttamista. Kun onnistumisen tunnetta jaetaan, muistamme yhteisössä tunteen kautta, miltä tavoitteen saavuttaminen tuntuu. Jos emme jaa onnistumisia, onnistumisen tunteet jäävät henkilökohtaisiksi kokemuksiksi eivätkä pääse kasvattamaan organisaation kyvykkyyttä tavoitella uusia onnistumisia.

Kohti onnistumisen tunnetta

Kun projektissa tai muussa tavoitteellisessa tekemisessä jaetaan onnistumisia yhdessä tiimin kanssa, voimme tunteen avulla näyttää kaikille sitä suuntaa, mihin olemme menossa. Pienistä onnistumisista kasvavat suuret onnistumiset. Kun kasvatamme ja vahvistamme onnistumisen tunnetta onnistumisia jakamalla, myös vastoinkäymiset ja niissä heräävät tuntemukset on helpompia kohdata. Onnistumisen tunne ei katoa vaan se toimii alustana, jonka avulla vastoinkäymiset saadaan muutettua oppimiskokemuksiksi ja samalla löydämme uudelleen onnistumisen suunnan.