Kohtaamme elämässämme eri yhteyksissä ja tilanteissa sekä omia että yhteisiä alkuja. Alut voivat olla hyvinkin erilaisia. Itse olen ainakin aloitellut, aloittanut ja Aloittanut esim. kunnon kohottamisohjelmia, uusia ruokavalioita, opintoja, harrastuksia, kirjoja ja jopa ihmissuhteita. Lopputuloksetkin ovat olleet erilaisia. Kaikilla aluilla on ollut tarkoituksensa ja paikkansa.

Monissa tiimeissä, yhteisöissä, projekteissa, palveluissa ja organisaatioissa tapahtuu sama ilmiö. Joskus aloitellaan, aloitetaan tai Aloitetaan esim. yhteistyö, projekti, palvelu, muutos, jalkautus, hyvinvointitoimenpiteet. Lopputuloksetkin ovat erilaisia.

aloittelualoittelu on useinkin vain pisaroita meressä. aloittelun vaikutus jää hyvin rajalliseksi. Se voi olla myös tunnustelua ja kokeilemista.

aloittaminenPienen a:n aloittamisemme voi olla melko innotonta aloittamista. Se voi olla myös epävarmuutta tai mukana tulemista, seurailua.

AloittaminenIson A:n Aloittaminen on sitoutumista siihen, että sen, minkä Aloitimme, saatamme myös päätökseen, uuden alun äärelle. Se on varsin ryhdikkään oloista toimintaa.

Uskon, että laadukas alku on tärkeä avain laadukkaaseen lopputulokseen. Kun matka Aloitetaan niin, että kaikilla osallistujilla on yhteisymmärrys matkakohteesta, matkan aikataulusta, budjetista, matkustustavoista, omista ja mukaan lähtijöiden tarpeista, odotuksista ja taidoista sekä yhteistyön tavoista ja matkasuunnitelman joustosta tai joustamattomuudesta, on matkan onnistumisen todennäköisyys jo suuri.

Kannattaa varmistaa, että matkaan lähtijöillä on sama kartta ja sama matka-ohjelma ja että kaikki tuntevat toisensa riittävällä tasolla. Ymmärrys toisten taidoista lisää luottamusta ja varmuutta riskien ennakoinnin suhteen. Se ohjaa meitä onnistumisen tunteen suuntaan. Ymmärrys omista ja toisten ominaisuuksista ja taidoista avaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia. Yllättävä kielitaito tai perehtyneisyys johonkin harvinaiseen osa-alueeseen voi avata kaikille matkalla tai matkakohteessa jotain aivan ainutlaatuista.

Laadukas alku on luottamuksen ja varmuuden rakentamista. Aloittaminen antaa voiman tekemiselle. Samalla se lisää itsen ja ryhmän kykyä kohdata muutoksia. Kun muutos joka tapauksessa kohtaa matkalaisia ennemmin tai myöhemmin, on uuden suunnan löytäminen joka kerta uusi Aloittaminen.