NLP-koulutukset

Avoimia vuorovaikutus- ja ajatteluvalmennuksia yksityishenkilöille ja sovitettuja yrityksille ja oppilaitoksille.

Alkavat valmennukset

Myötätuuli Valmennus Oy – NLP Practitioner 24.3.2018 alkaen

NLP (Neuro Linguistic Programming) vahvistaa oman ja toisten potentiaalin esiin saamista, yhteyttä itseen ja toisiin, omien ja toisten mahdollisuuksien tunnistamista ja oman suunnan seuraamista, oman tahdon huomaamista.

Lue lisää Mitä on NLP?

Kokemuksia

Monet itsensä kehittämisestä kiinnostuneet osallistujat sanovat saaneensa uusia näkökulmia ja toimivia keinoja

 • vaikuttaa vuorovaikutuksen ja kohtaamisten laatuun
 • tunnistaa omaa potentiaalia, osaamista, luovuutta ja voimavaroja
 • parantaa kehon, tunteiden ja ajattelun välisiä yhteyksiä
 • käyttää kieltä, sanoja ja metaforia tietoisemmin
 • vahvistaa omaa autonomiaa
 • löytää oma suunta ja selkeyttää, mitä elämässä haluaa.

Kenelle?

Koulutus sopii kaikille työrooleista ja alasta riippumatta. Esitietoja ei tarvita. NLP yhdistyy aina ihmisen aiempaan osaamiseen. Valmennuksesta hyötyvät esim. opettajat, konsultit, projektipäälliköt, taiteilijat, juristit, johtajat, sosiaalialan ja terveydenhuollon henkilöt, päiväkotien työntekijät, valmentajat, yrittäjät, äidit, isät, oman polun etsijät, suunnan vaihtajat jne.

NLP-koulutukset ovat käytännönläheisiä ja perustuvat vapaaehtoiseen kokeilemiseen ja jakamiseen.

Ilmoittaudu

Tiedot

Ilmoittautumiset & lisätiedot kouluttajilta:

tuuli.paltemaa (at) myotatuulivalmennus.fi tai 050-414 5179
jaana.ovaska (at) traintree.fi tai 040-5701346

Koulutuspäivät (16 pv):

24.-25.3. (la-su)
20.-21.4. (pe-la)
11.-12.5. (pe-la)
8.-10.6. (pe-su)
8/2018 sovitaan myöhemmin
17.-18.8. (pe-la)
7.-8.9. (pe-la)
5.-7.10. (pe-su)

Perjantaisin klo 14-20, la ja su klo 9.30-17.00.

Paikka: Alfa Partners Oy, Paloheinäntie 20, 00670 Helsinki

Hinta: 1100€ + alv 24%, yhteensä 1364€

Maksun voit suorittaa kerralla tai useammissa erissä.

Valmennuksen sisältö

 • NLPn perusoletukset
  • Mitä on NLP-ajattelu ja millaista ajattelua on NLP-menetelmien taustalla.
 • Maailma ja maailmankuva -ajattelu. Systeeminen ajattelu. Mielen ekologia.
 • Kontaktin luominen, samauttaminen
  • Kontakti syntyy kehonkielen ja muun sanattoman käyttäytymisen tasolla.
 • Kalibrointi
  • Miten opin tunnistamaan ja lukemaan oikein toisen ihmisen sisäisen tilan muutoksia pienen pienistä ulkoisista vihjeistä.
 • Miellejärjestelmät
  • Miten ihmiset rakentavat kokemuksensa. Miten ihmiset eroavat tavassaan käyttää miellejärjestelmiä. Miten hyödyntää miellejärjestelmiä itsensä kehittämisessä, omien kokemusten muuttamisessa ja vuorovaikutuksessa, esim. kun esität asioita toisille ihmisille.
 • Metamalli
  • Kuinka käytän kieltä niin, että ymmärrän nopeasti toisen ihmisen ajatusmaailmaa ja käsityksiä.
 • Motivaatiotyylit
  • Miten ihmiset eroavat tavassaan vastaanottaa puhuttua tai kirjallista tietoa. Miten ihmiset motivoituvat erilailla. Miten tätä tietoa voi hyödyntää esim. vuorovaikutuksessa.
 • Ankkurointi ja ankkurien ketjutus.
  • Miten ”ohjelmoin” aivoni ja mieleni niin, että saa tarvittaessa käyttöön erilaisia myönteisiä resurssitiloja.
 • Metaforat
  • Kuinka käytän juttuja ja tarinoita niin, että toiselle tulee mahdollisuus ymmärtää ja muuttaa kokemuksiaan ei-tietoisella tasolla. Kuinka puhun silloin, kun ns. ”suoraan puhuminen” tai toisen ”opettaminen” ei toimi.
 • Mielle-editoinnit
  • Mitä miellepiirteet ovat ja miten ne vaikuttavat kokemuksiin esim. jostakin asiasta tai ihmisestä. Miten kokemus muuttuu – usein välittömästi – miellepiirteitä muuttamalla.
 • Tavoitteet
  • Miten ajattelen sitä, mitä todella haluan niin, että sen saavuttaminen tulee helpommaksi.
 • Ja paljon muita ideoita ja menetelmiä.

Lisäksi

NLP:n lisäksi pääset tutustumaan erilaisiin hyvinvointia lisääviin rentoutumismenetelmiin sekä Mindfulness-menetelmään. Jokaisena koulutuspäivänä teemme kaksi keskittymis- ja rentoutumisharjoitusta. Koulutusmateriaalin mukana saat myös erillisen rentoutumismenetelmäosion.

Parhaimmillaan koulutus on yhdessä luotu kokemus täynnä iloa ja oivalluksia. Ryhmässä sinulla on tilaa olla oma itsesi sekä aikaa oivaltaa, kokea ja oppia asioita omalla ainutlaatuisella tavallasi. Työskentelemme yksin, kaksin ja erikokoisissa ryhmissä. Näkökulmia on monia: minun, sinun, meidän, näin asiat saavat erilaisia ulottuvuuksia.

Lisätietoa NLP-koulutusten kriteereistä

Suomen NLP-ydistys ry
http://www.nlpyhdistys.fi

Suomen NLP-yhdistyksen tavoitteena on toimia korkeatasoisen NLP:n tunnetuksi tekemiseksi, soveltamiseksi ja kehittämiseksi Suomessa.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Soita, laita sähköpostia tai sovitaan tapaaminen, niin kerron lisää mahdollisuuksista.
Ota yhteyttä