Jaana Ovaska

Olen Jaana Ovaska, valmentaja, kouluttaja, mentori ja konsultti.

Teen mielelläni yhteistyötä kaikenlaisten osaajien ja työyhteisöjen kanssa. Valmennuksissani osallistujat ovat pääosassa. Luomme luottamuksellisen, avoimen ja rennon ilmapiirin, jossa osaamisen ja kokemusten jakaminen sekä kysymysten tekeminen on helppoa. Minulle on tärkeää, että jokainen kokee olevansa tärkeä ja arvostettu.

Ota yhteyttä

Hyvinvointi kumpuaa hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta

Kokemukseni mukaan hyvä yhteistyö, luottamus ja kohtaamisten laatu ovat tärkeitä henkisen hyvinvointimme lähteitä. Kun avoimuus, rehellisyys, ystävällisyys, tekemisen meininki ja osaamisen jakaminen yhdistyvät, rentous lisääntyy ja ihmisten oma ja yhteinen luovuus saadaan käyttöön. Entä mitä tapahtuu, jos ei saada?

Taidot ja kokemus

Kokenut kehittymisen mahdollistaja

Monipuolinen, ”poikkitieteellinen” osaamiseni on kehittynyt pitkän työkokemuksen ja jatkuvan kouluttautumisen avulla. Olen toiminut vuosia johto-, konsultointi- ja IT-alan asiantuntijatehtävissä sekä päätoimisesti, yhteensä yli 10 vuoden ajan aikuiskoulutuksen kehittämis-, koulutus- ja valmennustehtävissä. Kehitän osaamistani aktiivisesti.

Katso tarkemmat tiedot Linkedin -profiilistani.

Koulutus

Olen koulutukseltani

 • datanomi
 • KM (aikuiskasvatus, viestintä, sosiaalipsykologia)
 • NLP Trainer, NLP Coach
 • CxO ammattimentori
 • Ekspressiivinen taideterapia, ryhmänohjaaja (kesken)

Osaaminen

Ajankohtaista

 • työyhteisöjen muutos- ja kehittämisvalmennus
 • yhteistyön ja osaamisen johtamisen valmennus
 • valmentavan esimiestyön valmennus
 • projektijohtamisen valmennus
 • henkisen hyvinvoinnin valmennus
 • tunne- ja kommunikaatiovalmennus
 • mentorointi ja mentorointiohjelmien kehittäminen
 • kouluttaja- ja valmentajakoulutus
 • NLP -valmennus
 • adoptioperhevalmennus
 • vapaaehtoistyö

Aiempaa kokemusta

 • opetus- ja ohjaustyö ammattikorkeakoulussa
 • aikuiskoulutuksen kehittäminen
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • vaatimusmäärittely
 • projektien ja palveluiden johtaminen
 • prosessien ja laatujärjestelmien kehittäminen
 • auditointi
 • tietojärjestelmien käyttöönotto
 • jatkuva kehittäminen
 • asiantuntijamyynti
 • koodaaminen

Sydänasiani

Omanlaisuus on samanlaisuutta ja erilaisuutta

Omanlaisuus on roolien ja vertailun unohtamista ja omana itsenä olemista. Se on omien vahvuuksien ja osaamisen käyttämistä. Kohtaan asiakkaani omanlaisina yksilöinä ja organisaatioina.

Jakaminen on iloa ja yhdessä oppimista

Osaamisen jakaminen on omanlaisen oppimisen, muutoksen ja kehittymisen edellytys. Jakaminen luo yhteisyyttä ja yhteyttä toisiin osaajiin. Valmennukseni ovat vuorovaikutusta ja kokemusten jakamista.

Luottamus on rentoutta ja vapautta

On tärkeää saada tilaa tehdä itseä koskevat ratkaisunsa oman arvomaailmansa mukaisesti, osaamistaan käyttäen. Luottamuksen, vapauden ja rentouden ilmapiirissä opimme. Valmennan luottamuksen ilmapiirissä.

Mahdoton on mahdollista

Uskon mahdottomiin asioihin. Tänäänkin.

Yhteistyökumppaneita

Teen yhteistyötä luotettavien ja taitavien johtamisen, osaamisen ja hyvinvoinnin asiantuntijoiden kanssa.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Soita, laita sähköpostia tai sovitaan tapaaminen, niin kerron lisää mahdollisuuksista.
Ota yhteyttä