Traintree

Traintree tarjoaa tukea ihmiskeskeiseen toiminnan kehittämiseen, työelämävalmennuksia ja henkilövalmennuksia. Ihmiskeskeinen ja yhteistyötä painottava lähestymistapamme antaa uuden ajan keinoja ja näkökulmia muutoksessa johtamiseen, onnistumisten monistamiseen, laadukkaaseen yhteistyöhön, osaamisen johtamiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Uskomme siihen, että hyvä työntekijäkokemus parantaa asiakaskokemusta, kasvattaa yrityksen tulosta, nostaa työtyytyväisyyttä ja parantaa työnantajakuvaa. Siksi aloitamme siitä.

Traintree – palvelut

Traintree tarjoaa konsultointia, työelämävalmennuksia ja henkilövalmennuksia työyhteisöille ja yksityishenkilöille johtamisen, toiminnan kehittämisen ja muutoksen läpiviennin tueksi.

Jaana Ovaska

Olen Jaana Ovaska, valmentaja, kouluttaja, mentori ja konsultti.

Teen mielelläni yhteistyötä kaikenlaisten osaajien ja työyhteisöjen kanssa. Valmennuksissani osallistujat ovat pääosassa. Luomme luottamuksellisen, avoimen ja rennon ilmapiirin, jossa osaamisen ja kokemusten jakaminen sekä kysymysten tekeminen on helppoa. Minulle on tärkeää, että jokainen kokee olevansa tärkeä ja arvostettu.

JAANA OVASKA

Integroi osaamisesi, onnistu ja menesty

Tasapainota osaamisesi

Valmennuksissani on tavoitteena, että osallistuja lisää omaa hyvinvointiaan monipuolistamalla ja laajentamalla todellisen osaamisensa käyttöä. Osallistuja löytää keinoja tasapainottaa todellinen ja käytössä oleva osaamisensa.

Valmennukset sopivat organisaatiolle kun tavoitteena on:

  • kehittyä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa
  • hyödyntää paremmin asiantuntijoiden todellista, monipuolista osaamista
  • onnistua jakamaan hiljaista tietoa ja osaamista
  • saada uusia näkökulmia osaamisen johtamiseen
  • hyödyntää paremmin onnistumisia

Avainsanat

Todellinen osaamisemme ovat kaikki taitomme, ominaisuutemme, vahvuutemme suhteessa itseemme ja ympäristöömme. Osa todellisesta osaamisestamme on käytössämme tietoisesti, suuri osa automatisoituneena, tiedostamatta.
Voi olla, että eri ympäristöissä käytämme osaamistamme vain osittain vaikka tiedämme, että osaamme paljon enemmän. Joskus koemme, että esim. työroolit, työympäristö, työtehtävät ja jopa ihmiset estävät käyttämästä kaikkea osaamistamme.
Voimme kokea, että todellinen ja käytössä oleva osaamisemme ovat tasapainossa tai epätasapainossa hetkellisesti tai vallitsevana tilana.
Epätasapaino voi tuntua turhauttavalta, jonkin taitojen hukkaan heittämiseltä, jonkin osaamisen ylikorostumisena. Voi tulla tunne, että voisimme antaa paljon enemmän. On halu käyttää ja jakaa sitä, mitä osaa sen sijaan, että pitäisi oppia jotakin uutta. Jos tila jatkuu pitkään emmekä pysty vaikuttamaan siihen, alkaa se helposti vaikuttaa henkiseen hyvinvointiimme ja vaikuttaa toimintaamme ja oppimiseen.

Erilaiset ympäristön tekijät voivat vaikuttaa siihen, että alamme kokea, että osaamistamme ei nähdä, sitä ei arvosteta eikä anneta käyttää tai osaamisestamme nähdään vain jokin puoli.

Tasapainon tilassa tuntuu siltä, että oma osaaminen on monipuolinen kokonaisuus, josta löytyy taitoja ja voimavaroja kohdata uudenlaisia tilanteita. On helppo suunnata tavoitteita kohti ja yhteistyö sujuu. On tunne, että on valmis oppimaan lisää, mutta tämäkin osaaminen on hyvää ja riittävää. On helppoa jakaa omaa osaamistaan muiden kanssa ja nähdä muiden osaaminen.

Mitä enemmän meillä on keinoja käyttää osaamistamme, jakaa kokemuksiamme, rikastaa osaamistamme vuorovaikutuksessa ja tulla nähdyiksi osaavina ihmisinä, sitä enemmän saamme itsestämme todellista osaamistamme käyttöön.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Soita, laita sähköpostia tai sovitaan tapaaminen, niin kerron lisää mahdollisuuksista.
Ota yhteyttä